Anvendt Erindring

Anvendt Erindring
En metode med perspektiver for mennesker med kognitive udfordringer.

Glædens vision er at udvikle konkrete metoder, der forbedrer menneskers hverdag. Særligt metoder, der giver mennesker med kognitive udfordringer mulighed for at blive en del af fællesskaber og udvikle deres identitet.
Mennesker med kognitive udfordringer udvikler sig bedst, hvis omgivelserne tager afsæt i deres opfattelse af verden. Derfor vil de redskaber, vi udvikler være intuitive, så de kan bruges af mennesker uden forudsætninger, men også kan udvikles og tilpasses på et meget højt specialiseret niveau, af f.eks. af neurologer, socialarbejdere, historikere, lærere o.a.

”Anvendt erindring” er et eksempel på dette.
Anvendt Erindring er en metode, der kan tilpasses til menneske med kognitive udfordringer, og gennem sansestimulering hjælpe dem med at genfinde egne erindringer, som de ikke længere selv kan søge eller finde.
Vi har oplevet at dette arbejde også gavner alle dem, der arbejder med anvendt erindring, som f.eks. at skaffe fotografier, genstande, musik og småkager til deltagerne.

I pjecen kan du læser nærmere om metoden og eksempler på, hvordan den kan bruges.

Kan du genkende disse perspektiver eller har du andre perspektiver på metoden, så kontakt os og lade os få en dialog om det.

I den kommende tid vil vi udvikle kursus- og undervisningsforløb i metoden og udvikle projekter, hvor metoden afprøves i andre sammenhænge.
Senere vil vi indkalde fagpersoner inden for ældreområdet, handicap området og andre områder til en uformel snak om perspektiver i metoden.
Har du lyst til at indgå i dette, så kontakt os for en uforpligtende snak.