Aktiviteter

Vi laver en masse aktiviteter for mange brugere, der alle er ældre eller udviklingshandicappede.
Aktiviteter planlægges, udføres og evalueres i samspil mellem frivillige og professionelle.
Aktiviteterne skal først og fremmes være meningsfulde for både brugere og frivillige. Når opgaverne er meningsfulde for deltagerne, vil det for mange have et konkret mål, der kan måles og vejes. Dette er dog ikke gældende for alle.
For mange er det at deltage perifert også vigtigt. Det at have en rolle man selv og fællesskabet tillægger en værdi.

Når vi tager imod nye frivillige, bruger vi rigtig god tid på at lære hinanden at kende.
Hvad brænder du for? Hvilken rolle  er vigtig for dig?
Disse spørgsmål kan umiddelbart være svære at svare på for mange.
Derfor er den enkeltes deltagelse og handling, den måde vi sammen får defineret, hvad der har værdi. Det at være formand for en forening har både en værdi for fællesskabet og for den enkelte.

Følgende aktiviteter er vores signatur aktiviteter.
Signatur aktiviteter er kendetegnet ved, at vi har lavet dem over tid, at de mindsker ensomhed og inkluderer mennesker med forskellige baggrund.

Anvendt Erindring

Fortællinger fra et levet liv tager altid udgangspunkt i et konkret levet sammenhæng, hvor livshistorien og den konkrete situation påvirker hinanden.
Den fortalte livshistorie er ofte sproglig og kognitiv. Problemet med den kognitive tilgang til livshistorie er, at det er områder hvor ældre og udviklingshandicappede er svagest.
I Anvendt Erindringer aktiverer vi hukommelsesspor gennem sanselige og følelsesmæssige sammenhænge.
Vi forsøger at fremkalde erindringer via borgerens neurologiske ressourcer og ikke via neurologiske svagheder.
Lykkedes det at fremkalde erindringer, vil det fremkalde et glimt af glæde, da det bekræfter den enkelte i, hvem man er, og ved det at dele sanserne og følelserne minskes ensomhed.

 • Anvendt erindring er en aktivitet, hvor vi fremkalder minder og erindringer for mennesker med kognitive udfordringer, hvilket oftest er udviklingshandicappede og ældre på plejehjem.
 • Vi opbygger, afprøver og udlåner erindringskasser og andre erindringsværktøjer som f.eks. Fortæl/fortæl.

Læsegrupper

 • Fælles oplæsning mellem læsesvage og seniorer. Gennem oplæsningen får de kendskab til digte, noveller og historier, samtidig med at de del livshistorier og erindring.

Fællesskab

 • Cafe i Klostercafeen. 1. gang om måneden. For udviklingshæmmede & sårbare
 • I juli afholder vi sommerudflugt til spændende oplevelser, udforsker vores by eller afholder grill aftener.
 • Møllepigerne afholder banko for udviklingshæmmede på deres bosteder.

Musik

 • Musik er kilde til glæde. Vi har ansat en musikpædagog, der spiller musik med udviklingshæmmede og ældre.
 • Vi afholder musik arrangementer på plejehjem og på vores café aftener.

Civilsamfund

 • Der er mange, der ikke kan klare arbejdsmarkedets krav eller bliver tilfredsstillet i beskyttet beskæftigelse. Civilsamfundet og frivilligt arbejde kan være med til at sikre livsindhold og fællesskab. Civilsamfundet er vejen til at være medborger og medmenneske.
  Disse værdier fortæller vi om gennem foredrag, temadage, gennem deltagelse i events, vi laver film om det.

Sport

Sport kan være noget af det mest meningsfulde, man kan beskæftige sig med. Det styrker den enkelte og den enkeltes plads i fællesskabet.

Vi var med til at starte fodbold for udviklingshandicappede og ikke handicappede i fodboldklubben FC Bøgeskov i Viby.

Holdet fungere på bedst måde, hvor de træner hver mandag i sæsonen.
Læse mere på facebook på F.C. Bøgeskov