Projekter

Alle vores aktiviteter og projekter er opstået ved at nogen har brændt for at gøre en forskel. Derefter hjælper Glæden med at få det sat igang.

Aktiviteter og projekter har som målgruppe alle, der har brug for omsorg uanset om de er udviklingshæmmede, psykisk sårbare eller ældre på plejehjem eller lign.

I aktiviteterne er frivillige med baggrund i udviklingshæmning eller sårbarhed, vigtige deltagere og initiativtagere. De frivillige partnere deltager for at få tingene til at glide og fungere.

Erindring

 • Livshistorier gennem erindringsgenstande
 • Glimt af Glæde er et projekt, hvor vi gennem erindringsgenstande, fremkalder minder og livshistorie for både udviklingshæmmede og ældre på plejehjem.
  Desuden afholder vi aktiviteter for ældre på Kongsgården, i plejeboliger på Kirkegårdsvej og i de beskyttede boliger på Myrholmsvej
 • Møllepigerne inviterer ældre på besøg i erindringslejligheden i Den Gamle By.
 • Vi har udviklingshæmmede som fungere som besøgsvenner for ensomme ældre på plejehjem.

Læsegrupper

 • Fælles oplæsning mellem læsesvage og seniorer. Gennem oplæsningen får de kendskab til digte, noveller og historier, samtidig med at de del livshistorier og erindring.

Fællesskab

 • Cafe i Klostercafeen. 1. gang om måneden. For udviklingshæmmede & sårbare
 • I juli afholder vi sommerudflugt til spændende oplevelser, udforsker vores by eller afholder grill aftener.
 • Møllepigerne afholder banko for udviklingshæmmede på deres bosteder.

Musik

 • Musik er kilde til glæde. Vi har ansat en musikpædagog, der spiller musik med udviklingshæmmede og ældre.
 • Vi afholder musik arrangementer på plejehjem og på vores café aftener.

Civilsamfund

 • Der er mange, der ikke kan klare arbejdsmarkedets krav eller bliver tilfredsstillet i beskyttet beskæftigelse. Civilsamfundet og frivilligt arbejde kan være med til at sikre livsindhold og fællesskab. Civilsamfundet er vejen til at være medborger og medmenneske.
  Disse værdier fortæller vi om gennem foredrag, temadage, gennem deltagelse i events, vi laver film om det.

Sport

 • Fodbold med udsatte og ikke-udsatte. Samarbejde med DBU & FC Bøgeskov, Viby
 • Støt dit sportshold med Glæde. Hver 3.uge
 • Dyrk sport med Glæde. Ugentligt. Pt. gåture og petanque