Omsorg og livshistorier

Centralt for Glædens indsats er at drage omsorg for mennesker, der har brug for samvær og at dele deres livshistorie med andre.

En måde vi drager omsorg på, er at fremkalde minder og skabe mindeværdige oplevelser. Gennem dette oplever vi ofte at glimtet kommer tilbage.

Centralt for Glæden er at vores frivillige arrangerer og støtter op om samværsaktiviteter for mennesker der har brug for omsorg. Det kan være handicappede, psykiske og fysisk sårbare, ældre på plejehjem, i støttede boliger eller hjemmeboende.

Kender du nogen, som har brug for besøg, at deltage i vores café-aftener, at vi afholder en fest, at vi genoplever minder gennem erindrings-oplevelser?

Kom og vær med. Der er plads til alle.

Den bedste måde at drage omsorg på, er at dele livshistorier.