Foreningen GLÆDEN

Formålet med Glæden er at give sårbare mulighed for at udføre frivilligt socialt arbejde. Sårbarhed kan være følger af udviklingshæmning, sen udvikling, handicap, psykisk sårbarhed og andet.

Den sociale indsats de sårbare udfører er oftest rettet mod ældre og ofte demente i Aarhus.Dette betyder at vores målgruppe både er særligt sårbare udsatte mennesker og ældre i Aarhus Kommune.

Vores målgruppe er mennesker, der kan være svære for andre frivillige organisationer at nå.Glæden har et ønske om social forandring. Vi tager udgangspunkt i idéen om, at ved at indgå i meningsfulde fællesskaber, hvor glæden er central og hvor alle anerkendes, som de er, vil social udsathed afhjælpes og forebygges og netværk vil opbygges.

Læs mere om Organisation