Dagbog bostøtte

Dit liv under corona-krisen

Vil du vise eller hjælpe med at indhente og vise borgeres Corona historie. Særlige borgere der får bostøtte.
Så læs følgende.

Vi er i et historiske øjeblik. Du har aldrig oplevet noget lignende, og det har hele verden heller ikke.


Vil du være med til at gemme denne histore. Du bestemmer selv om den skal være til din mor/far venner, kollegaer eller andre.
Derudover vil Glæden gerne indsamle det, du viser og fortæller.
Vi vil nemlig gerne kunne dele oplevelserne om en Coronatid med hinanden og evt. give det til museer.
 
Hvis du er med, vil din personlige historie og verdenshistorien blive gemt til fremtiden, og du kan dele historien med andre og måske forsøge at forstå den.

Du kan selv udfylde den materialet, vi har lavet.
Du kan hente en på:

Link til Lille Bog.

Materiale til at skrive i.

Du kan få hjælp fra frivillige i Glæden. Sammen kan I hjælpe hinanden med at udfylde materialet og interviewe dig.
I kan også lave collage, digte, historier, maleri, tegning, sang musik etc. Find selv på.

Hvis den kun er til dig eller din familie, overholder vi selvfølgelig tavshedspligten.

Da Glæden er en frivillig forening er vores midler begrænsede. Derfor forbeholder vi os ret til ”at sige stop”, hvis det økonomisk og ressourcemæssigt overstiger vores formåen.

Kontakt Jens Christensen for tilmelding eller yderligere information. Mail: ufb.jens@gmail.com eller tlf: 24 49 02 72.

Særligt til frivillige, pårørende, pædagoger eller andre.

Vil du være med til sikre erindringer fra en Corona-tid for borgere der får bostøtte.

Borgere, der skal have særlig støtte til at fortælle deres historie, har erindringer, som er ligeså gode og vigtige som alle andres. 
De er en del af den tid, vi lever i.

Borgernes forudsætninger gør at deres erindringer skal indsamles og præsenteres på måde, som er relevante for dem. Dette kræver en særlig indsats.
Derfor håber vi på hjælp fra frivillige, pårørende, pædagoger eller andre interesserede.

Formålet er at komme så tæt på, som det er muligt, af den enkelte borgers oplevelse af Corona-tiden, gemme det på en måde, så den enkeltes erindringer vækkes gennem produktet.
Erindringer kan så senere deles med andre.

Produktet er til dem selv.
I anden omgang til pårørende, venner og bostøtten og, efter en konkret individuel vurdering, om det kan bruges til at dokumentere alle sider af Danmark under Corona pandemien 2020. Det kan f.eks. være at give et eksemplar af produktet til et museum eller andet.


Vi søger frivillige, pårørende, pædagoger eller andet deltage i dette. ‘
Hvis du vil, så lad dig inspirere af dette materiale eller gør det på andre måder.
Du kan også kontakte Glæden. Se under kontakt oplysninger.