Dagbog beboere bosteder

Vil du vise eller hjælpe borgere med at indhente og vise deres Corona historie. Særlige borgere der bor på bosteder.
Så læs følgende.

Dagbog fra tiden, hvor jeg var hjemme.

Vil du lave en bog til din mor og far? eller til dig selv. Bogen er til dig.

Glæden får bogen, hvis vi må.

Du må bruge dette hæfte eller du kan gøre det på din egen måde. Du kan f.eks. samle alt det du har lavet, det kan fx være perleplader, tegninger, det mad du spiste. Du kan gøre det som du kan lide. Så laver Glæden en flot bog til dig.

Du må gerne bede om hjælp af os i Glæden, af din familie eller din pædagog.

Til frivillige, pårørende, pædagoger eller andre interesserede.

Denne Corona-tid er en oplevelse ingen af os har prøvet før, og en tid vi altid vil have en vis erindring om. Dette gælder til en vis grad for de fleste beboere på bosteder.

Beboere på sociale institutioner har deres erindring på baggrund af deres forudsætninger. En erindring som er ligeså god og vigtig som alle andres. Beboerne er en del af den tid, vi lever i.

Deres forudsætninger er dog ikke som de fleste andres. Skal deres erindring om tiden gemmes til eftertiden, må de indsamles og præsenteres på måde, som er relevant for den enkelte beboer. Dette kræver en særlig indsats, der kan være svær at finde tid til i dagligdagen.
Derfor håber vi på hjælp fra frivillige, pårørende, pædagoger eller andre interesserede.

Formålet er at skabe et produkt, hvor vi kommer så tæt på, som det er muligt af den enkelte borgers oplevelse af tiden og gemme det til eftertiden på en måde, så den enkeltes erindringer vækkes gennem produktet. Erindringer de kan dele med andre.
Vi vil i højere grad vise oplevelsen og i mindre grad fortælle om oplevelsen.

Produktet er til dem selv.
I anden omgang til pårørende, venner og afdelingen/ institutionen og efter en konkret individuel vurdering, om det kan bruges til at dokumentere alle sider af Danmark under Corona pandemien 2020. Det kan f.eks. være at give et eksemplar af produktet til et museum eller andet.


Vil du som frivillig, pårørende, pædagog eller interesseret deltage i dette?

Du kan finde materialet på:
Lille Bog.

Materiale til at skrive i.